Equip humà

CURS 2018-2019

  • Equip docent
  • Equip directiu
Horari d’atenció a les famílies
Directora Núria Lacasa Dilluns, dimarts, dimecres  i divendres de 8,30 a 9,30 h direccio@escolamcinto-poblesec.cat
Cap d’estudis Begoña Sanabria Dimecres de 9 a 10 h capdestudis@escolamcinto-poblesec.cat
Secretària M. Pau Navarro Dimecres de 8,30 a 9,30 h secretaria@escolamcinto-poblesec.cat
  • Tutors/es
Curs Tutor/a Horari d’entrevistes
P3A Anna Martín-Corral / Carla Ortega Dimarts de 10 a 11 h.
P3B Sílvia Meseguer
Dijous d’11,30 a 12,30 h.
P4A Sandra Marín Dilluns de 10 a 11 h.
 P4B Alba Masjuan  Divendres d’11,30 a 12,30 h.
P5A Arantxa Cobo
Dilluns d’11,30 a 12,30 h.
P5B Natàlia Juan / Laura Redondo
Dimarts d’11,30 a 12,30 h.
1rA Sílvia Úbeda
Divendres de 9,30 a 10,30 h.
1rB Maria Lorente
Dijous de 9,30 a 10,30 h.
2nA Marisa Álvarez
Dilluns de 9,30 a 10,30 h.
2nB Victoria Fraile
Dijous de 12 a 13 h.
3rA Roser Pellicer
Dijous d’11 a 12 h.
3rB Lídia Llorca Dimecres d’11 a 12 h.
4tA Cristina Santamaría Dimecres d’11 a 12 h.
4tB Carolina Ruiz
Dijous d’11 a 12 h.
5èA Marta Avi
Dimecres de 9,30 a 10,30 h.
5èB Anna Pérez
Divendres d’11 a 12 h.
6èA Núria Cervera Dimecres d’11 a 12 h.
6èB Albert Mediavilla
Dimarts d’11 a 12 h.
  • Altre professorat
Mercè Bautista
Coordinadora Educació Infantil
Marisa Álvarez Coordinadora Cicle Inicial
M. Pilar Calle Coordinadora Cicle Mitjà / Educació Religiosa
Albert Mediavilla Coordinador Cicle Superior
Lluís Giner Coordinador d’informàtica / Educació Musical
Bruno Cabanellas Coordinador de riscos / Educació Física
Sílvia Úbeda Coordinadora LIC
Montserrat Morillo Biblioteca / Llengua castellana
Elisabeth Giner
Educació Especial
Xavier Benito Educació Especial
Marta Sevilla / Irene Moreno
Aula SIEI
Carla López
Educació Musical
Ariadna Ferrer Educació Musical
Ana Castell Aula d’Acollida
Anna Alcaide Llengua castellana
Antonia Martín Educació física
Empar Cogollos Llengua anglesa
Lara García
Llengua anglesa
M. Jesús Alarcía
Llengua anglesa
Alícia Muñoz Llengua anglesa
  • Personal no docent

Tècnica d’Educació Infantil: Paula Álvarez de Luna

Educadora d’Educació Especial: Judit Planas i Sílvia Torras

Integradora social: Anna García

Auxiliar Educació Especial:    Eva Rosell i Mari Gomis

Consergeria: Maribel Montserrat

Administració: Laura Ferruz                         administracio@escolamcinto-poblesec.cat

Horari d’atenció a les famílies:   Matí de 8,45 a 11 h.

En cas que alguna família no es pugui ajustar a aquest horari, preguem demani hora per telèfon preguntant per la Sra. Laura Ferruz.

Traductora: Sana

  • Monitores de menjador

P3 – Cristina Atochero , Teresa Alonso i Marta Delgado

P4 i P5 – Susanna García, Candela Lozano, Puri Vicario i Sònia Ardanuy

1r. 2n i 3r – Anna Gómez, Noèlia Cambres, Lorena Córdoba  i Amparo Montava

4t, 5è i 6è – Pepa Martínez, Anna Safra, Maria Anglès i Gerard Martínez

Coordinadora  – María Carmen Gomis 

Horari d’atenció a les famílies : De dilluns a divendres de 8,30h a 10h