Equip humà

CURS 2018-2019

  • Equip docent
  • Equip directiu
Horari d’atenció a les famílies
Directora Anna Pérez Dilluns  i divendres de 8,30 a 10,30 h direccio@escolamcinto-poblesec.cat
Cap d’estudis Núria Cervera Dimarts de 8’30 a 9’30 h capdestudis@escolamcinto-poblesec.cat
Secretària M. Pau Navarro Dimecres de 8,30 a 9,30 h secretaria@escolamcinto-poblesec.cat
  • Tutors/es
Curs Tutor/a Horari d’entrevistes
P3A Anna Martín-Corral / Laura González Dimarts de 10 a 11 h.
P3B Begoña Sanabria
Dimarts d’11,40 a 12,30 h.
P4A Irene Quinto / María López-Mesas Dimecres d’11,40 a 12,30 h.
 P4B Sílvia Messeguer Dimarts d’11,30 a 12,30 h.
P5A Natàlia Juan / Lorena Contreras Dimarts de 9,15 a 10,00 h.
P5B Sandra Marín
Dimarts de 10,00 a 11,00 h.
1rA Marisa Álvarez Dimarts d’ 11,00 a 12,00 h.
1rB Elisabeth Giner
Dimarts de 12,00 a 13,00 h.
2nA Victòria Fraile Dilluns de 9,30 a 10,30 h.
2nB Maria Lorente Divendres de 9’30 a 10’30 h.
3rA Cristina Santamaría
Divendres de 8’30 a 9’30h.
3rB Aida Barba Divendres d’11 a 12 h.
4tA Ester González Dilluns d’11 a 12 h.
4tB Lídia Llorca
Dilluns de 12 a 13 h.
5èA Albert Mediavilla
Divendres de 8,30 a 9,30 h.
5èB Gemma Pinyol
Dimecres d’11 a 12 h.
6èA Marta Avi Dimecres de 9’30 a 10’30 h.
6èB Ferran Roig
Divendres de 9’30 a 10’30 h.
  • Altre professorat
Mercè Bautista
Coordinadora Educació Infantil
Maria Lorente Coordinadora Cicle Inicial
Alícia Muñoz Coordinadora Cicle Mitjà 
Marta Avi Coordinadora Cicle Superior
Lluís Giner Coordinador d’informàtica / Educació Musical
Carla López Coordinadora de riscos / Educació Musical
Roser Pellicer Coordinadora LIC /Aula d’Acollida
Montserrat Morillo Biblioteca / Llengua castellana
Mireia Florensa Educació Especial
Xavier Benito Educació Especial
Marta Sevilla / Irene Moreno
Aula SIEI
Ariadna Ferrer Educació Musical
Antonia Martín Educació física
M. Jesús Alarcía
Llengua anglesa / Llengua castellana
Alícia Muñoz Llengua anglesa
Empar Cogollos Llengua anglesa

 

  • Personal no docent

Educadora d’Educació Especial: Judit Planas i Sílvia Torras

Integradora social: Anna García

Auxiliar Educació Especial:     Eva Rosell

Consergeria: Maria Díaz

Administració: Laura Ferruz                         administracio@escolamcinto-poblesec.cat

Horari d’atenció a les famílies:   Matí de 8,45 a 11 h.

En cas que alguna família no es pugui ajustar a aquest horari, preguem demani hora per telèfon preguntant per la Sra. Laura Ferruz.

Traductora: Sana

  • Monitores de menjador

P-3: Teresa Alonso

P-4 i P-5: Cristina Atochero/Puri Vicario/ Susana Garcia/ Candela Lozano

1r, 2n i 3r: Marta Delgado/Eva Rosell/Anna Victoria Gómez

4t, 5è i 6è: Gerard Martínez/ Arham Shaikh/ Amparo Montava

Coordinadora: Mari Carmen Gomis

Horari d’atenció a les famílies : De dilluns a divendres de 8,30h a 10h