Aportacions famílies

      • La Patrícia Martínez, mare d’una nena de P3, treballa com a logopeda i ens ha facilitat aquestes pautes per tal d’estimular el llenguatge oral.
          Moltes gràcies!