Serveis digitals

L’escola disposa d’un domini propi d’internet on està vinculat Google Apps for Education.

Tots els mestres i els alumnes de cicle superior disposen d’un usuari i un compte de correu electrònic que els hi permet utilitzar les eines pròpies de Google amb finalitats educatives. Aquest us té lloc dins d’un entorn controlat i gestionat per l’escola.

La utilització de Google Apps ens permet avançar en el treball col·laboratiu, en l’ús de documents compartits, en la implementació d’eines informàtiques per a l’aprenentatge continuat.

L’escola disposa també d’una pàgina de  Facebook, un compte de Twitter i un d’Instagram on podeu seguir l’actualitat del centre.