ATORGAMENT I DENEGACIÓ D’AJUTS DE MENJADOR (CONSELL COMARCAL)

Benvolgudes famílies,

Us informem que el Consell Comarcal de l’Alt Penedès ja ha publicat l’anunci d’atorgament/denegació dels ajuts individuals de menjador de les sol·licituds rebudes durant el termini ordinari (de l’1 al 19 de juny), i que es van resoldre per Junta de Govern el passat 10 de setembre de 2020.

El termini màxim per a la presentació del recurs de reposició (reclamació) és el  17 d’octubre de 2020. Es tramitarà de manera telemàtica  mitjançant la pàgina web a l’apartat de tràmits i gestions/ciutadania/ensenyament-menjador escolar o presencialment al Consell Comarcal agafant cita prèvia i presentant el model establert juntament amb la documentació que ho justifiqui. 

Si s’escau, ens podeu fer arribar les sol·licituds de compactació de les famílies interessades abans del dia 17 d’octubre de 2020. 

Recordeu que les famílies d’alumnes de P3 i matriculats amb posterioritat al 19 de juny de 2020, poden presentar la sol·licitud de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2020.