Eleccions al Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos de la propera renovació parcial del Consell Escolar de l’Escola i de la convocatòria d’eleccions segons la resolució ENS/2232/2018, d’ 1 d’octubre. El Consell Escolar és on es troben representats tots els sectors de la comunitat eductiva.

El nostre Consell Escolar està compost per:

  • La directora que el presideix
  • La Cap d’ estudis
  • 1 representant de l’Ajuntament
  • 6 representants del professorat
  • 6 representants dels pares (un d’ells designat per la junta de l’AMPA)
  • 1 representant del PAS (Personal d’Administració i Serveis)
  • 1 representant del PAE (Personal d’Atenció Educativa)
  • El secretari/a del centre que actua com a secretari/a del Consell Escolar (amb veu però sense vot)

La participació i implicació de les famílies en el consell escolar és important, ja que es pren i s’informa de  decisions que són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes.

Les llistes amb el cens electoral quedaran exposades a partir del dilluns 5 de novembre al lateral  de la porta de vidre de l’entrada principal de l’escola; i fins el divendres 9 de novembre es podran presentar reclamacions. Podeu venir a comprovar si sortiu al cens de pares, mares o tutor. En cas que hi trobeu alguna incidència podeu passar per secretaria a fer la reclamació pertinent.

Si us voleu presentar com a candidats/es cal que ens ho notifiqueu a l’equip directiu abans del divendres 16 de novembre. La relació de candidats es farà pública el dimarts 20 de novembre.

La votació serà el dilluns 26 de novembre de 14:30h a 17:30h a l’entrada principal de l’escola. Es farà acta pública dels resultats de la votació el dimarts 27 de novembre al lateral  de la porta de vidre de l’entrada principal de l’escola.

Al portal Família i Escola hi trobareu més informació!

Aquí trobareu les candidatures del sector de famílies d’aquest curs 2018/2019! 

Us animem a participar i a donar suport als vostres candidats!