Reutilització i socialització de llibres de text

Des del curs 2005/2006 l’escola desenvolupa el Projecte de Reutilització de Llibres i Material Escolar donat el suport que ha ofert el Departament d’Ensenyament però també recollint la trajectòria d’algunes iniciatives del centre que ja anaven en aquesta línia.

Al Consell Escolar del 12 de juny de 2008 es va aprovar que el programa també seria dinamitzat per l’AMPA. Des de llavors, la gestió es porta conjuntament entre l’escola i l’AMPA.

Funcionament del projecte

El projecte està avui en dia plenament consolidat en tots els nivells escolars i forma part del funcionament del centre. De cara al futur, cal continuar amb el programa perquè la utilització d’un material d’ús col·lectiu reporta uns avantatges econòmics, educatius i de respecte del medi ambient que enllacen amb els objectius de l’Escola Verda i d’igualtat d’oportunitats.

Així doncs, el gran valor del projecte no és només econòmic, sinó també de valors, ja que s’incorporen nous conceptes en l’educació dels nostres fills:

  • Compartir uns llibres (i en la mesura del possible, un material escolar) que són propietat de l’escola.
  • Fer caure els tabús i normalitzar la pràctica de la reutilització de béns de consum.
  • Fomentar la filosofia del desenvolupament sostenible.

Objectius

  • Afavorir l’educació pel consum responsable, el respecte pel medi ambient i la solidaritat.
  • Educar i estimular l’alumnat en els valors de respecte, conservació i cooperació.
  • Poder comptar sempre amb un material preparat, tant pel que fa a l’estat de conservació com a la quantitat necessària per a realitzar activitats amb l’alumnat.
  • Abaratir costos en la despesa del material escolar.
  • Avançar cap a la igualtat d’oportunitats entre tot l’alumnat de l’escola ajudant, sobretot, a les famílies immerses en una situació econòmica desfavorida.
  • Mantenir la socialització dels llibres de text i del material curricular d’ús col·lectiu, tot treballant conjuntament famílies i mestres.
  • Continuar utilitzant i ampliant el material de reutilització, tant de llibres de text com de material curricular.

Gestió

Els llibres s’utilitzen durant tot el curs acadèmic i cal tornar-los al final del curs en bon estat. En el cas de que no siguin aprofitables pel proper curs degut a que s’han fet malbé, les famílies hauran d’abonar l’import del llibre o bé dur-ne un de nou.

La revisió és compartida. Primer, a càrrec de les famílies, després, del professorat i, per acabar, de l’AMPA.

Per poder participar en aquest projecte cal ser soci de l’AMPA.