ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Les activitats extraescolars es plantegen des de la perspectiva d’oferir un ventall d’activitats dirigides als alumnes que despertin el seu interès, que siguin d’una bona qualitat, que tinguin uns preus ajustats i que permetin completar l’oferta educativa del centre. En molts casos, ajudarà també a conciliar la vida laboral dels pares i les mares amb la vida escolar del fill o filla.

Són activitats que es realitzen a les instal·lacions de l’escola , i en horari extraescolar (de 16:30 a 18:00), de manera que l’alumne passa directament des de la seva aula al lloc on es realitza l’activitat sense la intervenció de les famílies.

La primera mitja hora de l’activitat es destina a l’acollida dels alumnes; berenen i disposen d’un breu temps d’esbarjo entre les classes i l’inici de l’activitat extraescolar.

Si vols saber totes les activitats que es fan a l’escola pots consultar el següent quadre.

RECORDEU QUE LES ACTIVITATS ESPORTIVES, HI HA L’ASSEGURANÇA AMB UN COST DE 4€ PER NEN A L’ANY QUE S’HAURÀ D’ABONAR EN EL MOMENT DE PORTAR L’INSCRIPCIÓ  JUNTAMENT.