Els nostres projectes

Alguns dels projectes que fem a l’escola

Projecte del nom de la classe Cada grup-classe fa un projecte al llarg del curs per triar el nom de la classe, relacionat amb el centre d’interès anual.
Projecte de Sant Jordi Cada grup-classe realitza per Sant Jordi  una exposició de treballs relacionada amb el centre d’interès i una dansa.
Projecte d’autonomia de centre Planificació estratègica. Sistematització d’activitats : càlcul, comprensió lectora, ortografia i lectura.
Projecte de l’hort

 

Educació infantil : grup reduït per aprendre a partir de l’observació de l’hort.
Projecte la carta als reis (millora de la competència lingüística) L’alumnat de primer escriu la carta als reis

( col·laboració Institut d’Esplugues)

Projecte l’Aquari de 2n Ciències naturals : l’alumnat de segon treballen i recullen les observacions de la vida que es dóna dins d’un aquari ( muntat a l’aula)
Projecte padrins i fillols cicle mitjà  Cada nen i nena de 4t fa de padrí/padrina d’un nen o nena de 3r (fillols) al llarg de curs: benvinguda al cicle, funcionament, novetats, sortides i colònies.
Projecte comparsa Carnestoltes

 

L’alumnat de 4t dissenya una comparsa per Carnaval.Àrees : plàstica, música, ed.física.
Projecte Disseny d’un joc per Carnaval L’alumnat de sisè dinamitza una tarda  de jocs per a tot l’alumnat.
Projecte els ocells del pati de l’escola- Bird’sday. Cicle superior : observació i identificació dels ocells del pati. Dibuix de l’ocell i fitxa d’observació i característiques en anglès.
Projecte Sharing to learn (millora de la competència lingüística en anglès ) Cicle superior : amb l’objectiu de donar suport a la millora de l’expressió oral en llengua anglesa. Dos alumnes de l’AmericanSchool assisteixen, una tarda a la setmana al centre i col·laboren amb els especialistes d’anglès.
Projecte apadrinem el nostre patrimoni Cicle superior : apadrinem el Claustre de Montsió (Esplugues de Llobregat). Projecte amb col·laboració del CRP (centre de recursos pedagògics)
Projecte Cantània 5è: vivència  musical a l’Auditori (engloba competències lingüístiques, plàstica…