Quota de material i sortides

Mitjançant aquesta quota administrada per l’escola proporcionem el material necessari: paper, llapis, pintura, pinzells, tisores, pega, fotocòpies,…

L’objectiu d’aquest sistema és aconseguir una racionalització del consum, abaratir la despesa de les famílies i assegurar que tots els alumnes disposin del material indispensable.

La quota serveix també per pagar el material necessari pel projecte d’ambients d’aprenentatge a Educació Infantil, l’activitat de piscina a Cicle Inicial, el projecte de socialització de llibres a 3r, 4t, 5è i 6è i les despeses de monitoratge, acompanyants, transport… de les sortides escolars.

El curs 2018-19 la quota serà dels imports següents:
– P-3 i P-4 i P-5: 225€ ( octubre 125€ i febrer 100€ )
– 1r,  2n, 3r, 4t i 5è: 210€ ( octubre 110€ i febrer 100€)
– 6è: 195€ ( octubre 100€ i febrer 95€)
La quota es podrà pagar per domiciliació bancària o bé fent una transferència o ingrés al compte ES11 2038 9915 64 6000149892 indicant el nom i el curs de l’alumne. Pel bon funcionament d’aquest sistema i un millor control preguem que domicilieu aquesta quota mitjançant el formulari que us proporcionarem a Secretaria. En cas que ho haguéssiu fet el curs passat no cal proporcionar de nou les dades, tret que hi hagi hagut algun canvi.