Comunitat educativa

A la nostra escola considerem que tot l’entorn educatiu que envolta l’infant ha de tenir-se en compte. De la nostra cooperació, confiança mútua i acció conjunta podrem garantir un desenvolupament ple i feliç dels nens i les nenes.

Per això desenvolupem una sèrie de mecanismes i recursos que ens faciliten aquesta interrelació, no només entre famílies i mestres, sinó també dins l’entorn proper.