Família-escola

El contacte entre la família i l’escola és una qüestió primordial que convé cuidar i fer funcionar. El contacte directe ja sigui a través de les entrevistes i trobades puntuals com a través dels i les delegades ens permet coordinar accions i establir lligams entre dos contextos que, tot i tenir diferències, tenen un punt fort en comú: l’infant.

Des de l’escola afavorim espais per a què les famílies participin, ja sigui fent tallers o sessions sobre algun tema als alumnes o aportant materials. A més, des de l’AMPA s’organitzen sessions i xerrades informatives sobre temes d’interès educatiu.

Des del Departament existeix un espai web exclusivament dedicat a aquest aspecte amb informació i recursos d’interès: FAMÍLIA I ESCOLA

I  A PRIMÀRIA, COM AJUDEM ALS NOSTRES FILLS I FILLES?