ESCOLA VERDA

L’ escola Lola Anglada participa en el programa d’Escoles Verdes, amb la voluntat de millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació i fer-ho a través de l’objectiu de sensibilitzar i dinamitzar  a tota la comunitat educativa i  incorporar els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

IMG_20151202_152658

El programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d’acció: el currículum, l’organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i materials i la implicació en l’entorn. Així doncs, entenem que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi, no només es dóna a l’aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar.
El reconeixement que el centre forma part de la xarxa d’escoles verdes es realitza, per primera vegada, després d’haver executat satisfactòriament el primer Pla d’acció de centre i d’haver obtingut el certificat del primer seminari d’equip de centre. En el cas de la nostra escola ha estat al finalitzar el curs 2014-15 i està previst que rebem el distintiu el mes de novembre del 2015.
Podeu consultar el nostre projecte i Pla d’acció anual dins l’apartat: Documents-Escola Verda.

plantada