PREINSCRIPCIÓ 2019-2020

Us informem que el període de presentació de sol·licituds de  preinscripció per al curs 2019-2020 és: 

del 29 de Març al 9 d’ Abril.

Les sol·licituds les podeu presentar a  Direcció – Secretaria  de  9:00  a 13:00 h. i  de 15:00  a 17:00 h.

Documentació identificativa: Original i fotocòpia del DNI de la persona sol.licitant i  el llibre de família.

Podeu trobar més informació al següent  enllaç:   http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/