Preinscripció 2018-2019 del 13 al 24 d’abril

Sol·licitud de preinscripció curs 2018-2019

El procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria s’iniciarà la segona setmana d’abril. El període de presentació de sol·licituds serà del 13 al 24 d’abril.

La documentació que cal portar per la preinscripció és la següent:

  • Original i fotocòpia del llibre de família.
  • Original i fotocòpia del DNI dels pares.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària del nen/a.
  • Documentació necessària per al·legar el compliment del o dels criteris de prioritat.

Les dates orientatives que facilita el Departament són les següents:

Fases

Dates

Difusió de l’oferta 9 d’abril
Presentació de sol·licituds del 13 al 24 d’abril
Presentació de documentació fins al 25 d’abril
Publicació de llistes amb el barem provisional 3 de maig
Presentació de reclamacions del 4 al 8 de maig
Publicació de llistes amb el barem definitiu un cop resoltes les reclamacions 10 de maig
Sorteig del número per al desempat 11 de maig
Publicació de l’oferta definitiva 11 de juny
Publicació de les llistes d’admesos 12 de juny
Matriculació 21 al 27 de juny