Grup impulsor MAGNET

Es crea l’equip impulsor del projecte  de l’escola  amb el  Definim les seves funcions i les bases del seu pla de treball