Avui sona! (del 18 al 22 de gener) LASTA SANCO

Lasta Sanco (grup cerverí), en Esperanto, significa “Última oportunitat”, un projecte que busca transmetre i sentir la música des de la interculturalitat sense barreres ni fronteres des del respecte entre pobles tal i com busca l’Esperanto, la llengua universal.

“Elonga Ya Ngo” en Lingala significa “aquesta és la nostra victòria”.

Share