Oferta educativa

Escola de dues línies.

Educació Infantil ( P3 – P4 – P5)

Educació primària ( de 1r fins a 6è)