Tramitació Preinscripció 21-22

 

Us fem arribar la informació que tenim disponible respecte al procés de preinscripció pel curs 2021-2022.

Primerament aclarir que els alumnes que continuaran cursant els estudis a la nostra escola no es veuran afectats per aquest procediment i no hauran de fer cap actuació concreta.

Sí es veuen afectats i per tant han de participar en el procés de preinscripció els següents alumnes:

NOUS ALUMNES DE P3. Si teniu germanets d’alumnes del centre que començaran P3 el curs 2021-22 (nens i nenes nascuts a l’any 2018) heu de realitzar la preinscripció.

La preinscripció tindrà lloc del 15 al 24 de març (ambdós inclosos)

Si voleu formalitzar la preinscripció, el podeu fer de la manera següent:

📌Fer la sol·licitud electrònica (amb DNI electrònic, l’IdCat Mòbil, Cl@ve o un certificat digital).

El Departament d’Educació posa a disposició una sol·licitud o formulari electrònic per tal que les persones interessades puguin dur a terme el tràmit de forma telemàtica.

Per utilitzar el formulari cal:

L’identificació d’un dels tutors/pare/mare, mitjançant el servei d’identificació: DNI electrònic, l’IdCat Mòbil, Cl@ve o un certificat digital.

-Clicar l’enllaç de la Web del Departament d’Educació https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

-Escollir el nivell del que es vol sol·licitar la plaça: Educació Infantil (P3-P4-P5) o Educació Primària (de 1r a 6è curs).

-Llegir els diferents punts de l’apartat 1 i informar-se de la documentació que hauran de preparar per adjuntar a la sol·licitud.

-Continuar amb l’apartat 2 i clicar a ‘Fes la sol·licitud de preinscripció i presenta-la’:

*Important: Si la preinscripció és per una plaça de P3 s’ha de deixar en blanc la casella ‘número de Registre del RALC’. Si l’alumne/a ja està escolaritzat a Catalunya, haurà d’indicar el número de registre de RALC. Si no el recorda, podrà demanar-lo a l’escola on actualment està escolaritzat.

-En acabar, se li generarà el resguard de la preinscripció.

*Important: Comprovar si al resguard s’indica que ha d’adjuntar nova documentació i guardar-lo per si s’ha de fer alguna modificació.

📌Sol·licitud amb suport informàtic (sense DNI electrònic o altres sistemes d’identificació electrònica).

Aquest tipus de sol·licitud va dirigit a famílies sense cap sistema d’identificació electrònica. Caldrà:

Indicar el DNI/NIE/Passaport de l’alumne/a i dels tutors. També es verificarà la targeta sanitària (TIS) i els DNI/NIE/Passaport, tant de l’alumne/a, si s’ha indicat, com dels respectius tutors/pare/mare.

-Escollir el nivell del que es vol sol·licitar la plaça: Educació Infantil (P3-P4-P5) o Educació Primària (de 1r a 6è curs).

Llegir els diferents punts de l’apartat 1 i informar-se de la documentació que hauran de preparar per adjuntar a la sol·licitud.

-Continuar amb l’apartat 2 i clicar a ‘Fes la sol·licitud de preinscripció i presenta-la’.

*Important: si la preinscripció és per una plaça de P3 s’ha de deixar en blanc la casella ‘número de Registre del RALC’. Si l’alumne/a ja està escolaritzat a Catalunya, haurà d’indicar el número de registre de RALC. Si no el recorda, podrà buscar-lo a través d’un enllaç al tràmit que li permetrà consultar-lo (http://educacio.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne).

-Abans d’enviar la sol·licitud s’haurà d’adjuntar necessàriament:

  • foto/escaneig del llibre de família
  • foto/escaneig del DNI/NIE/Passaport amb què s’ha identificat la persona que consta com a tutor 1 de la sol·licitud(per validar la identitat)

*Important: si no s’adjunta la documentació obligatòria no podrà enviar la sol·licitud.

-Tot aquest procés s’haurà de realitzar a la Web del Departament d’Educació https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici/

-En acabar, se li generarà el resguard de la preinscripció.

*Important: Comprovar si al resguard s’indica que ha d’adjuntar nova documentació i guardar-lo per si s’ha de fer alguna modificació.