Equip

 

PERSONAL DOCENT

Equip Directiu  
Direcció: Toni Camacho

Cap d’Estudis: Lluisa Selma

Secretaria: Laura Benaiges

 
Equip de coordinació  
 

Educació Infantil: Elena Parra

Cicle inicial: Maria Callejón 

Cicle mitjà: Mónica Càceres

Cicle superior: Mar Ojeda

Altres càrrecs  
 

Riscos laborals: Xabier Acordagoicochea

Coordinació pedagògica: Alba Ponce 

Coordinació informàtica: Bernat Tomàs

Educació Infantil  
P3 – A     Eulàlia Marcè / Sergi Guzman
P3 – B     Ariadna Gómez

P4 – A     Elena Cots

P4 – B     Mònica Pérez

P5 – A     Elena Parra

P5 – B    Esther Solé

 
Educació Primària
 


1er A   
Angela Ferrando

1er B   Susana Castaño

2on A  Vanessa Minguet   

2on B  Maria Callejón

3er A    Anna Miralles

3er B    Mercè Moliner

4t A      Alba Ponce

4t B      Eli Blanco

5è A      Mónica Peral

5è B      Bernat Tomàs

6è A      Xus Morales

6è B      Mar Ojeda

Suport a Educació Infantil  
Sílvia Vallé (en susbtitució de Maria José Álvarez) 
SIEI  
 

Jessica Ruiz

Maria Oliva                                                                                                                          

Rosa Solè

Equip d’Educació Especial  
Laura Benaiges
Mònica Cáceres
Laia de Eguia
Educació Músical
Rut Martí
Sara Moret
Anglès  
 

Olga Flores 

Lluïsa Selma

Xabier Acordagoicochea

Educació Física  
Ivan Gotor

Mar Ojeda

Suport a Primària  
Clara González

Carmen López 

Noemí Pijuan

Esther Tarragó

Oriol Recasens

Anna Cuadrado ( en substitució de Lourdes Marzo )

Aula D’acollida
Noemí Pijuan

 

Altres
 

Consergeria: Roger Gómez  

Administrativa: Júlia Moreno

Tècnica d’Educació Infantil: Ana Olmedilla 

Cuinera:   Aisha

Ajudant de cuina: Rosa

Neteja: Ana, Martina, Rosa i Toñi 

Menjador: Eduard

EAP: Marina Subirana

Asistent social:    Jordi Molinero 

Tècnica d’integració Social (TIS): Cristina Campos

Educadora emocional: Natalia Del Mas

Mediadora: Olga de la Rosa