Equip

 

PERSONAL DOCENT

Equip Directiu  
Direcció: Toni Camacho
Cap d’Estudis: Clara González
Secretaria: Laura Beinaiges
 
Equip de coordinació  
Educació Infantil: Esther Solé
Cicle inicial:
Maria Castejon 
Cicle mitjà:
Mónica Càceres
Cicle superior:
Luïsa Selma
Altres càrrecs  
Riscos laborals: Xabier Acordagoicochea
Coordinació pedagògica:
Alba Ponce 
Coordinació informàtica:
 Mar Ojeda
Educació Infantil  
P3 – A     Vanessa Minguet
P3 – B    
Mónica Pérez
P4 – A     
Elena Parra
P5 – A    
Esther SoléP5 – B     Eulàlia Marcé
Educació Primària

1er A   
Lourdes  Marzo
1er B    
María José Irisarri
2on A    
Maria Callejón  
2on B   
Àngela Ferrando
3er A    
Alba Ponce
3er B    
Elisabeth Blanco
4t A     
Anna Miralles
4t B     
Mercè Moliner
5è A    
Mónica Peral
5è B    
Bernat Tomàs
6è A     
Mar Ojeda
6è B     
Xus Morales
Equip a Educació Infantil  
Maria José Álvarez 
Clara Rodríguez
SIEI  
Jessica Ruiz
Maria Oliva                                                                                                                           Rosa Solè
Equip d’Educació Especial  
Marina Urbano

Pepa Madianes 
Laura Benaiges
Mònica Cáceres

Educació Músical
Rut Martí
Laura Arnedo
Anglès  
Olga Flores 
Lluïsa Selma
Xabier Acordagoicochea
Educació Física  
Ivan Gotor
Mónica Peral
Bernat Tomàs
Suport a Primària  
Carmen López 
David de la Fuente
Marina Urbano
Helena CotsAriadna Gómez
Aula D’acollida
Helena Cots

 

Altres
Consergeria: Roger Gómez  
Administrativa:
Júlia Moreno
Tècnica d’Educació Infantil:
Ana Olmedilla 
Cuinera:  
 
Ajudant de cuina:
Rosa
Neteja:
Ana, Rosa, Valentina i 
Menjador:
Anaís
EAP:
Alex
Asistent social:    
Jordi Molinero 
Tècnica d’integració:
Cristina Campos
Mediadora:
Olga