Documents de centre

 

CIRCULAR INFORMATIVA INICI DE CURS

 

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

Actualment està en procés de revisió i actualització.

Podeu consultar el Projecte de Direcció.

PdD (Projecte de Direcció)

pdd