Documents de centre

 

CIRCULAR INFORMATIVA INICI DE CURS 2019-20

PEC (Projecte Educatiu de Centre)

DOCUMENT DE LES NOFC

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU

PROJECTE LINGÜÍSTIC 

Actualment està en procés de revisió i actualització:

 

Projecte de Convivència