Consell escolar

CONSELL ESCOLAR 2020-21

És un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres docents, el formen representants dels diferents sectors de la comunitat educativa.

COMPONENTS DEL CONSELL ESCOLAR:

President – Director: Sr. Màrius Nadal i Fiol

Cap d’Estudis: Sra. Anna Bosch i Bach

Representant de l’Ajuntament: Sra. Marta Planas i Feixas

Representant AMIPA: Sra. Gemma Molinero i Montoro

Representants sector pares i mares d’alumnes: Sr. Narcís Roca i Turró, Sra. Marta Franch i Pujol, Sra. Aïda Masdemont i Viella, Sra. Anna Vila i Toneu i Sra. Judit Quintana Gómez.

Representant sector mestres: Sra. Paqui Badosa i Ferrer, Sra. Tina Tarradas i Faja, Sra. Anna Bosch i Bach, Sra. Anna Garnatxe i Corriols, Sra. Marta Batchellí i Vilà, i Sra. Isabel Güell i Juanola.

Representant sector PAS: Sr. Carles Castany i Masuny

Secretari del Consell Escolar: Sr. Xavier Combis i Colomer