Consell escolar

CONSELL ESCOLAR 2016-2017

És un òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern dels centres docents, el formen representants dels diferents sectors de la comunitat educativa.

COMPONENTS DEL CONSELL ESCOLAR:

President – Director: Sr. Josep Galceran i Compte

Cap d’Estudis: Sra. Leli Delgado i Ruiz

Representant de l’Ajuntament: Sra. Elisa Teixidor i Planella

Representant AMIPA: Sra. Anna Pujolar i Amorós

Representant sector pares i mares d’alumnes: Sr. Xevi González i Berenguer, Sr. Narcís Roca i Turró, Sra. Marta Franch i Pujol, Aïda Masdemont i Viella, Sra. Anna Vila i Toneu

Representant sector mestres: Sra. Gemma Roig i Bitloch, Sra. Anna Bosch i Bach, Sra. Tina Tarradas i Faja, Sra. Paqui Badosa i Ferrer, Sra. Núria Vila i Cruells, Sra. Anna Garnatxe i Corriols

Representant sector PAS: Sr. Susanna Juanola i Collell

Secretari del Consell Escolar: Sr. Xavier Combis i Colomer