L’escola

La nostra escola

Característiques específiques del Centre

L’Escola l’Entorn de Mata – Porqueres és un centre de 2 línies amb algun curs triplicat. El curs 2020-2021 a Infantil hi ha el P3 triplicat. Primària tenim tres cursos triplicats: 2n, 5è i 6è. En total l’escola té 22 grups, 7 grups a Ed. Infantil i 15 grups a Ed. Primària.

El curs 2020– 2021 s’inicia amb 405 alumnes.

La plantilla de mestres és de 28,5 mestres,  0’75 de religió, 1 tècnica d’Educació Infantil (TEI), 1 auxiliar d’educació especial/vetlladora (6h/setmana) i un mestre de música a EI.