L’escola

La nostra escola

Característiques específiques del Centre

 

L’Escola l’Entorn de Mata – Porqueres és un centre de dues línies amb algun curs triplicat. El curs 2019-2020 a Primària tenim dos cursos triplicats: tres quarts i tres sisens. En total l’escola té 20 grups, 6 grups a Ed. Infantil i 14 grups a Ed. Primària.

El curs 2019– 2020 s’inicia amb 430 alumnes.

La plantilla de mestres és de 30 mestres, 0’75 de religió, 1 tècnica d’Educació Infantil (TEI) i 1 auxiliar d’Educació Especial.

L’equip directiu està format per:

Director: Josep Galceran

Cap d’Estudis: Leli Delgado

Secretari: Xavier Combis