L’escola

La nostra escola

Característiques específiques del Centre

 

L’Escola l’Entorn de Mata – Porqueres és un centre de 2 i 3 línies. El curs 2017-2018 a Primària tenim quatre cursos triplicats: tenim tres segons, tres tercers, tres quarts i tres sisès.. En total l’escola té 22 grups, 6 grups a Ed. Infantil i 16 grups a Ed. Primària.

El curs 2017– 2018 s’inicia amb 451 alumnes.

La plantilla de mestres és de 34 mestres, 1 tècnica d’Educació Infantil (TEI), 1 vetlladora i un mestre de música a EI.

L’equip directiu està format per:

Director: Josep Galceran

Cap d’Estudis: Leli Delgado

Secretari: Xavier Combis