Personal de l’escola

CLAUSTRE DE MESTRES curs 2018-19:

És l’òrgan col·legiat del centre amb màximes competències en l’àmbit pedagògic.

 

Equip Directiu :

Director: Sr. Josep Galceran

Cap d’Estudis: Sra. Leli Delgado

Secretari: Sr. Xavier Combis

* Per parlar amb l’Equip Directiu cal demanar cita prèvia. L’horari d’atenció a les famílies és el següent: dilluns de 9:00h a 10:00h, dimarts de 12:00h a 13:30h i divendres de 15:00h a 16:30h.

Per qualsevol qüestió (suggeriments, dubtes, incidències, queixes, etc.), el procés a seguir és primer parlar-ne amb el/la tutor/a i si no s’ha pogut resoldre, demanar cita per parlar amb l’Equip Directiu. Demanem si us plau que es respecti aquest ordre i l’horari d’atenció establert.

 

Educació Infantil:

P3 A: Sra. Susanna Camós               P3 B: Sra. Paqui Badosa

P4 A:  Sra. Gemma Roig                      P4 B: Sra. Marta Batchellí

P5 A:  Sra. Carme Roca                    P5 B:Sra. Mª Dolors Martí

Suport: Sra. Nuri Massanas

TEI: Sra. Maria Rius / Susanna Montalban

*Música a EI: Sr. Aleix Pàgès

Psicomotricitat P4-P5: Sr. Xavier Combis    

Anglès a P4-P5: Sra. Mar López

Forma part del cicle a Educació Infantil: Sra. Dolors Verdaguer i Serarols.

 

Cicle Inicial:

1r A:  Sra. Mariona Tarradas              1r B: Sra. Núria Vila

2n A: Sra. Eva Bosch                           2n B: Sra. Anna Bosch

Anglès: Sra. Mar López

Formen part del Cicle Inicial:  Sra. Teresa Bleda, Sra. Mireia Sanjuan.

 

Cicle Mitjà:

3r A: Sra.Anna Peracaula                   3r B: Sra. Dolors Feixas

3r C: Sra. Carmen Vila

4t A: Sra. Anna Garnatxe                     4tB: Sra. Teresa Micaló

4t C: Sra. Sònia Blanch/ Sra. Mar López

Forma part del Cicle Mitjà: Sr. Miquel Llorens, Sra. Fina Martínez Martos, Sra. Mar López, Sra. Leli Delgado.

 

Cicle Superior:

5è A: Sra. Anna Roura                         5è B: Sra. Marta Renart

5è C: Sra. Isabel Güell

6è A: Sr. Toni Bentué                           6è B: Sr. Marius Nadal

Formen part del Cicle Superior: Sra. Nati Sitjà i Rabert, Sra. Tina Tarradas, i Sr. Josep Galceran.

 

Mestres especialistes:

Educació Física:Sr. Xavier Combis(P4, P5, 1r), Sra. Fina Martínez(3r, 4t i 6è), Sra. Mireia Sanjuan  (2n), i Sr. Josep Galceran  (5è).

Música:Sr. Miquel Llorens(ed. primària),Sr. Aleix Pagès (ed.infantil).

Llengua Anglesa: Sra.Mar López(P4, P5, 1r, 2n, 4t C), Sra. Dolors Feixas (3rA i B), Sra. Carmen Vila  (3rC), Sra. Anna Garnatxe (4tA i B), Sra. Anna Roura (5è A) i Sra. Marta Renart (5èB) i Sra. Isabel Güell  (5èC)i Sr. Màrius Nadal (6è).

*A CM i CS els tutors amb l’especialitat d’anglès realitzaran l’anglès del seu nivell, tractant així la llengua anglesa de forma integrada com les altres llengües (català i castellà).

 Religió: Sra. Teresa Bleda

 Educació Especial: Sra. Nati Sitjà

Audició i Llenguatge: Sra. Dolors Verdaguer

Auxiliar a l’Educació Especial (Vetlladora): Sra. Pilar García      (pendent de confirmació).

 

Coordinadors de cicle:

Educació Infantil: Sra. Nuri Masanas

Cicle Inicial: Sra. Núria Vila

Cicle Mitjà: Sra. Anna Garnatxe

Cicle Superior: Sr. Màrius Nadal

 

Coordinadors:

Coordinador Prevenció de Riscos Laborals: Sr. Miquel Llorens

Coordinadora d’Informàtica: Sra. Anna Bosch

Coordinadora de Llengua i Cohesió Social: Sra. Dolors Verdaguer

Coordinador Pla Català d’Esport a l’escola: Sr. Xavier Combis

 

Serveis Educatius del Pla de l’Estany:

Psicopedagoga (EAP): Sra. Cesca Escoda

Treballadora Social: Sra. Marta Compte

 

Personal d’Administració i Serveis ( PAS ):

Administrativa: Sra. Susanna Juanola

Conserge: Sr. Carles Castany

 

Cuina/Menjador:

Cuineres: Sra. Ester Estany i Sra. Rosa Ferrers

Encarregat de menjador: Sr. Mateu Butinyà

 

Bibliotecària de l’escola :

Sra. Caterina Serrano