Personal de l’escola

CLAUSTRE DE MESTRES curs 2019-20:

És l’òrgan col·legiat del centre amb màximes competències en l’àmbit pedagògic.

 

Equip Directiu :

Director: Sr. Josep Galceran

Cap d’Estudis: Sra. Leli Delgado

Secretari: Sr. Xavier Combis

* Per parlar amb l’Equip Directiu cal demanar cita prèvia. L’horari d’atenció a les famílies és el següent: dilluns de 9:00h a 10:00h, dimarts de 12:00h a 13:30h i divendres de 15:00h a 16:30h.

Per qualsevol qüestió (suggeriments, dubtes, incidències, queixes, etc.), el procés a seguir és primer parlar-ne amb el/la tutor/a i si no s’ha pogut resoldre, demanar cita per parlar amb l’Equip Directiu. Demanem si us plau que es respecti aquest ordre i l’horari d’atenció establert.

 

Educació Infantil:

P3 A: Sra. Eva Espígol                        P3 B: Sra. Nuri Masanas

P4 A:  Sra. Susanna Camós                P4 B: Sra. Paqui Badosa

P5 A:  Sra. Gemma Roig                    P5 B:Sra. Marta Batchellí

Suport: Sra. Carme Roca

TEI: Sra. Maria Rius / Susanna Montalban

*Música a EI: Sr. Pol Bonay

Psicomotricitat P4-P5: Sr. Xavier Combis    

Anglès a P4-P5: Sra. Tània Becerra

Forma part del cicle a Educació Infantil: Sra. Dolors Verdaguer

 

Cicle Inicial:

1r A:  Sra. Eva Bosch                       1r B: Sra. Anna Bosch

2n A: Sra. Mariona Tarradas              2n B: Sra. Núria Vila

Anglès: Sra. Tània Becerra

Suport: Sra. Teresa Bleda, Sra. Leli Delgado.

 

Cicle Mitjà:

3r A: Sra. Mar López                    3r B: Sra. Anna Garnatxe

4t A: Sra. Anna Peracaula            4tB: Sra. Dolors Feixas

4t C: Sra. Carmen Vila

Suport: Sra. Leli Delgado, Sr. Josep Galceran i Sra. Tina Tarradas 

 

Cicle Superior:

5è A: Sr. Marius Nadal       5è B: Sra. Teresa Casas + Sra. Clàudia Corvillo  

6è A: Sra. Anna Roura       6è B: Sra. Marta Renart 

6è C: Sra. Isabel Güell

Suport: Sra. Tina Tarradas i Faja + cotutora per confirmar

 

 

Mestres especialistes:

Educació Física: Sr. Xavier Combis (P4, P5, 1r), Sra. Fina Martínez (2n, 3r, 4t, 5è i 6è)

Música: Sra. Núria Ayats (Primària) + Sr. Pol Bonay Bernad* (Infantil)

Llengua Anglesa: Sra. Tània Becerra (anglès de P4, P5, 1r i 2n), Sra. Mar López (3rA), Sra. Anna Garnatxe (3rB), Sra. Dolors Feixas (4t A i B), Sra. Carmen Vila (4t C), Sr. Marius Nadal (5èA), Sra. Teresa Casas (5èB), Sra. Anna Roura (6èA), Sra. Marta Renart (6èB),  Sra. Isabel Güell (6èC).

Informàtica i robòtica: Sra. Sònia Blanch

 Religió: Sra. Teresa Bleda

 Educació Especial: Sra. Nati Sitjà

Audició i Llenguatge: Sra. Dolors Verdaguer

Auxiliar a l’Educació Especial (Vetlladora): Sra. Pilar García

 

Coordinadors de cicle:

Educació Infantil: Sra. Carme Roca

Cicle Inicial: Sra. Núria Vila

Cicle Mitjà: Sra. Anna Garnatxe

Cicle Superior: Sr. Màrius Nadal

 

Coordinadors:

Coordinador Prevenció de Riscos Laborals: Sra. Fina Martínez

Coordinadora d’Informàtica: Sra. Sonia Blanch

Coordinadora de Llengua i Cohesió Social: Sra. Dolors Verdaguer

Coordinador Pla Català d’Esport a l’escola: Sr. Xavier Combis

 

Serveis Educatius del Pla de l’Estany:

Psicopedagoga (EAP): Sra. Cesca Escoda

Treballadora Social: Sra. Marta Compte

 

Personal d’Administració i Serveis ( PAS ):

Administrativa: Sra. Susanna Juanola

Conserge: Sr. Carles Castany

 

Cuina/Menjador:

Cuineres: Sra. Ester Estany i Sra. Rosa Ferrers

Encarregada de menjador: Sra. Noemí Roset

 

Bibliotecària de l’escola :

Sra. Caterina Serrano