PROJECTE POEFA Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat

Els nens i nenes del Cicle Superior de la nostra escola participen en el projecte “Activitats i Tallers: Aprenem dins i fora de l’escola”

És un projecte subvencionat pel Programa POEFA (Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat). A més de les activitats-sortides fetes hem pogut engegar els nostres Tallers de Cant Coral i Batukada. Tots dos tallers han permès una aproximació i pràctica musical diferent que ha estat molt profitosa pel nostre alumnat. Experències viscudes que van més enllà de l’instrucció musical pròpiament dita.

FI DE CURS ! MOLT BON ESTIU!

Divendres passat vam acabar el curs. Després de les tutories individualitzades i l’entrega dels informes ens vam poder acomiadar. A sisè, fins i tot, els nens i les nenes es van poder acomiadar dels seus companys i companyes.

Per acabar us ensenyem tres videos (P5, 6e i Cicle Inicial) amb els que els mestres i les mestres de l’escola ens acomiadem fins el curs que ve. Us desitjem que passeu molt bon estiu! Una forta abraçada i ens retrobem al setembre!

 

Preinscripció i Matrícula per al Curs 2.020-2.021

Aspectes bàsics

Calendari
Preinscripcions Telemàtiques Del 13 al 22 de maig
Preinscripcions Presencials Del 19 al 22 de maig

amb cita prèvia  al

 • 93 441 00 98
 • a8001819@xtec.cat
Matrículació Del 13 al 17 de juliol
Documents a presentar
 • Sol.licitud  –   Com omplir-la
 • Original i fotocòpia del Llibre de Familia o Certificat de Naixement.Si l’alumne-a es troba en situació d’acolliment, la resolución d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Família
 • Original i fotocòpia del DNI o la Targeta de Residència amb el NIE del sol.licitant. Quan el domicili del sol.licitant que s’al.lega no coincideix amb el DNI o NIE s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.
 • Original i fotocòpia del DNI o la Targeta de Residència amb el NIE de l’alumne-a.
 • Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions.
 • Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària.
 • Dues fotografíes de carnet de l’alumne-a.
 • Carnet de Família Nombrosa (en el seu cas)
Altres aspectes a tenir en compte
Com es farà l’atenció presencial al centre?
 • al centre ha de venir una sola persona a fer les gestions
 • cal portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa.
 • portar el propi bolígraf, si es pot
 • recomanació de portar mascareta i guants
 • no han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes (en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació)
Barems (puntuació)

En tots els ensenyaments obligatoris, segons l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen els següents criteris generals de prioritat:

 • Si actualment hi ha altres germans-es matriculats-des al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en un lloc inicial (només una opció):
  • Domicili a una zona de proximitat del centre: 30 punts.
  • Lloc de treball a zona de proximitat del centre: 20 punts.
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
  • A la ciutat de Barcelona, ​​al mateix districte del centre: 15 punts.
 • Si el pare, mare o tutor reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts.

Com a criteris complementaris de desempat, hi és la família nombrosa o monoparental (15 punts).

Oferta de places de l’Escola Collaso i Gil

 

MÉS INFORMACIÓ

 

Actualitzacions web

Dates ACTUALITZACIÓ de la WEB

 • 2 – 4 – 2020
 • 3 – 4 – 2020
 • 6 – 4 – 2020
 • (tasques confinament a extraescolars – taekwondo) 7 – 4 – 2020
 • 10 – 4 – 2020
 • (CI) 11 – 4 – 2020
 • 13 – 4 – 2020
 • (3r) 14 – 4 – 2020
 • (4t) 16 – 4 – 2020
 • (CI) 17 – 4 – 2020
 • (CI)18 – 4 – 2020
 • (plastica,Sant Jordi, EI,CM i CS) 19 – 4 – 2020
 • (SIEI,E.FISICA,SANT JORDI) 20 – 4 – 2020
 • (Sant Jordi) 21 – 4 – 2020
 • (materials 6è Classroom) 25 – 4 – 2020
 • (4t,E.Fisica,E.Infantil) 26 – 4 – 2020
 •  (CI, 3r i 5è) 27 – 4 – 2020
 • (4t, 6è, EF CI i CM) 2 – 5 – 2020
 • (EI, 2n,4t i 3r) 3 – 5 – 2020
 • (Aula Acollida) 4-5-2020
 • 8-5-2020 (CS, EI)
 • 9-5-2020 (plastica, aula de colors, aula d’acollida, 3r, 4t, musica, EF)
 • 16-5-2020 (EF,2n,plastica,EI,Religio,CM,SIEI,5e)
 • 18-5-2020 (Aula Acollida, 1r)
 • 23-5-2020 (EI,religio,CI,Aula de Colors,4t,plastica,EF,Aula d’acollida,5e)
 • 30-5-2020 (Plastica, Religio, E.Infantil,Musica, Aula de Colors, CI, CM, CS, E.Fisica)
 • 2-6-2020 (Angles 1r,2n i 3r)
 • 7-6-2020 (Religio, CI, EI, EF, Plastica, 4t,5e,Pla de Reobertura de Centre)
 • 9-6-20 (3r, Aula de Colors/SIEI, LLista preinscripcio)
 • 11-6-20 (Llista preinscripcio definitiva)