Calendari del curs

Inici de curs

12 de setembre de 2018

Vacances

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies festius i de lliure disposició

  • 24 de setembre 2018 – festa local La Mercè
  • 12 d’octubre 2018 – El Pilar
  • 1 de novembre 2018 – Tots Sants
  • 2 de novembre de 2018- dia de lliure disposició (pont Tots Sants)
  • 6 de desembre 2018 – dia de la Constitució
  • 7 de desembre 2018 – dia de lliure disposició (pont Constitució)
  • 4 de març de 2019 – festa de lliure disposició (dilluns de Carnestoltes)
  • 1 de maig de 2019 – dia de les treballadores i treballadors
  • 10 de juny de 2019 – segona Pasqua

**Més els dies que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i Industria per l’any 2019

Jornada compactada

21 de desembre de 2018 de 9:00 a 14:00 hores (menjador fins a les 14:00 hores)

De l’11 al 21 de juny de  2019 (ambdós inclosos) de 9:00 a 13:00 hores (menjador fins a les 14:00 hores)

Horari

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a l’alumnat d’Educació infantil, i de 9h a 13,00h i de 15,00h a 17,00 per a l’alumnat de Primària. El 21 de desembre de 2018 els nens i nenes surten a les 14h i els que es queden a menjador també surten a les 14h. De l ’11 al 21 de juny de  2019 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 14:00h.)

Les extraescolars s’inicien a les 16’30 per a infantil i a les 17,00 per a primària.