Collaso multimèdia

A l’escola tenim clar que les eines multimèdia ens ajuden a expressar i a informar del que fem a l’escola, així com les nostres inquietuds.

Per aquest motiu utilitzem les diferents possibilitats que internet ens ofereix actualment, la web2.0, per tal d’utilitzar vídeo, àudio, recursos gràfics… per treballar la llengua i diferents àrees curriculars.

  • La Revista: A partir de compartir un document on line tota l’escola confecciona la revista que es publica de forma anual.