PROJECTE POEFA Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat

Els nens i nenes del Cicle Superior de la nostra escola participen en el projecte “Activitats i Tallers: Aprenem dins i fora de l’escola”

És un projecte subvencionat pel Programa POEFA (Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat). A més de les activitats-sortides fetes hem pogut engegar els nostres Tallers de Cant Coral i Batukada. Tots dos tallers han permès una aproximació i pràctica musical diferent que ha estat molt profitosa pel nostre alumnat. Experències viscudes que van més enllà de l’instrucció musical pròpiament dita.