Consell escolar

El consell escolar està format per diferents membres:

– La presidenta i directora de l’escola, la cap d’estudis i la secretària de l’equip directiu.

– Sis representants de mestres de l’escola.

– Cinc representants de famílies.

– Un/a representant de l’AFA.

– Un/a representant de l’Ajuntament.

– Una representant del personal no docent de l’escola.

 

Els documents del consell escolar públics que es poden consultar actualment els trobareu a: Consell Escolar–> Documents Consell escolar