Casal d’estiu

A la nostra escola es fan dos casals d’estiu un organitzat pel Tabal que fa molts anys que el fan i un altre d’esportiu organitzat per la cooperativa Eina, que són els que fan les extraescolars a l’escola i obren aquest campus a tota la ciutat.

Trobareu la informació de l’espai el Tabal al seu web. eltabal.com

I també la de la cooperativa Eina al seu https://www.einacooperativa.coop/