Material escolar

A l’escola es fan tres pagaments diferents:

 • Quota de material: va destinada a les activitats programades per nivell, com són el teatre, els espectacles, els recorreguts per la nostra ciutat, les celebracions de festes, les jornades culturals … i la quantitat de materials que seran utilitzats al llarg del curs, com són materials de plàstica, fulls, la carpeta, l’agenda i tot allò que necessitem per la tasca diària.
 • Quota de l’AFA: L’AFA és l’entitat sense ànim de lucre de la qual formem part tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes de l’escola. Els objectius de l’AFA són:
  • col•laborar en les activitats educatives del centre.
  • realitzar activitats extraescolars lúdiques, esportives i culturals, dirigides als alumnes i activitats formatives per a les famílies que es proposaran al Consell Escolar perquè les aprovi.
  • donar suport i assistència a les famílies, membres de l’associació i als seus òrgans de govern i de participació (delegats, comissions, etc.).
  • promoure la participació de mares, pares i família dels alumnes en la gestió del cent
  • *Aquesta quota és anual i obligatòria per a totes aquelles famílies que volen gaudir de la socialització de llibres i/o de les activitats extraescolars
 • Quota de llibres: La Comissió per a la Socialització de Llibres gestiona un projecte de socialització iniciat l’any 2004. Aquest projecte pretén:
  • fomentar els valors de solidaritat, capacitat de compartir i respecte al bé comú.
  • promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos.
  • educar per al consum racional i sostenible.
  • promoure projectes educatius de centre, compartits i gestionats per tota la comunitat educativa: l’alumnat, les famílies i el professorat.
  • reduir la despesa dels llibres de text de les famílies i dotar de material la biblioteca i la mediateca de l’escola.

A continuació teniu els documents amb els imports de les quotes de cada nivell per al curs 2020-21.

Aportacions_P3-P4-P5_20-21

Aportacions_1r-2n_20-21

Aportacions_3-4t_20-21

Aportacions_5è-6è_20-21