Matemàtica manipulable

A l’escola introduïm a tots els nivells les matemàtiques de manera manipulable. I tenim les següents línies d’acutació:

¤ Grup de mestres impulsors de matemàtiques

¤ Compra de material manipulable divers

¤ Creació i aplicació d’activitats manipulables

¤ Aula de matemàtiques a infantil