NOFC

Les Normes d’Organtizació i Funcionament de Centre (NOFC) s’estan revisant i es van aprovant per parts en claustre i en consell escolar. Aquí teniu la versió provisional de les NOFC provisional