PLA D’ORGANITZACIÓ PER AL CURS 20/21 EN EL MARC DE LA PANDÈMIA

A continuació adjuntem el document inclòs a la PGA emmarcat a les Instruccions per al curs 20/21 dels centres educatius de Catalunya i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per al curs 20/21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19.

PLA D’ORGANITZACIÓ EN EL MARC DE LA PANDÈMIA