Instal·lacions

En aquesta pàgina es poden veure fotografies de les diferents instal·lacions del nostre centre:

exterior1 exterior2 exterior3 exterior4 exterior5 exterior6 exterior7 exterior8 exterior9 int1 int2 int3 int6 int7 int8 int9