Subscripció a la nostra Web

Vols rebre notícies del nostre web?
Subscriu-te!!!
Com es poden subscriure els usuaris?

Escriu les teves dades a Subscripcions de correu electrònic.
El trobaràs a la pàgina principal, a baix a l’esquerra
A l’apartat Grup de subscriptors cal posar el grup al que se subscriuran els usuaris. Per exemple, posant… Llegeix més»