L’escola

En aquesta secció  oferim una descripció general de l’escola: ubicació, història, instal·lacions, equip docent, consell escolar, pla de qualitat, calendari, salut, informacions pràctiques, normativa…