Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

Els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Podeu consultar el nostre PEC i altres  documents del centre clicant l’enllaç corresponent:

Per escoltar l’himne de la nostra escola cliqueu a sobre de la foto.