Projecte educatiu

D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.

Els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu, d’acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Podeu consultar el nostre PEC i altres  documents del centre clicant l’enllaç corresponent:

Per escoltar l’himne de la nostra escola cliqueu a sobre de la foto.

Pla d’organització per al curs en el marc de la pandèmia

A continuació adjuntem el document inclòs a la PGA emmarcat a les Instruccions per al curs 21/22 dels centres educatius de Catalunya i les directrius aprovades pels Departaments de Salut i d’Educació en el Pla d’actuació per a centres educatius en el marc de la pandèmia per la Covid-19.