Documentació

En aquesta pàgina trobareu tota la documentació del curs actual

 

Llibres de text

Accés al llistat de llibres de text

 

Autoritzacions

Com cada curs us farem arribar la documentació que cal que signeu i retorneu al tutor/a del vostre fill/a abans del 21 de setembre, 
Tot i així, les teniu a continuació en format digital per si necessiteu descarregar-les.

Paracetamol

Autorització en cas d’accident

Autorització sortides poble

Autorització drets imatge

Autorització sortir sols

També seria convenient que en cas que s’hagi produït algun canvi (adreça, telèfons, observacions mèdiques, al·lèrgies…) es comuniqui al tutor/a del vostre fill/a i/o a la secretaria del centre.

Administració medicaments (per altres medicaments i amb prescripció médica)

Carta de compromís educatiu

Carta de compromís

Projecte Educatiu

Accés al Projecte Educatiu de Centre [PEC]

Accés al Projecte Lingüístic de Centre (PLC)