CONCERT DE NADAL 2020

Aquí ve el plat fort d’aquest Nadal a l’escola!

Amb aquests vídeos us desitgem un Bon Nadal i un Feliç any nou! Ens tornem a veure al gener amb les piles carregades i el cor ple d’esperança.

Us deixem amb tot un concert de Nadal al vostre abast!

Curs Cançó Música Poema de Nadal
P3A https://youtu.be/27Hs8PDjN

qQ

https://www.youtube.com/

watch?v=vXHYVGuVEQA

P3B https://youtu.be/VsoZfV9iFT

8

https://youtu.be/VT4PxCX

vZ-g

P4A https://youtu.be/qkhlI39amM

k

https://youtu.be/WjqV1IJ_

mIc

P4B https://youtu.be/LBSwPEDo

OSQ

https://youtu.be/yY8s7RX

0RJU

Cançó d’Anglès
P5A https://youtu.be/ZkW0J-

WK4Nc

https://youtu.be/8xHfwPN

bngU

https://youtu.be/X1jDpg5

WxEc

P5B https://youtu.be/SCXNwmrX

TrE

https://youtu.be/TfslSSoun

Lo

https://youtu.be/0frTm_j

TYaw

Cançó Música Cançó d’Anglès
1rA  

https://youtu.be/4DCYaJR8i aU

https://youtu.be/9r1g3uBm

TDc

1rB https://youtu.be/UeZAiLQq

_0w

2nA  

https://youtu.be/APapLoY3_ xQ

https://youtu.be/5woy4Dd

Vc08

2nB https://youtu.be/e3dlfNwizr

U

3rA  

https://youtu.be/zNGfqKTNd Zw

https://youtu.be/s5soPCi6

Czs

3rB https://youtu.be/NiwAcxAS

PW4

4tA  

https://youtu.be/hvpF5AuIcq  I

https://youtu.be/BDCkyBzi

_p8

4tB https://youtu.be/LtncDfP7u

Hs

5èA https://youtu.be/VTC97ZRK

z-k

 

 

 

https://youtu.be/d5y74G1 M0nI

5èB https://youtu.be/4dpBpM41

mlY

5èC https://youtu.be/_6M9lNFO

QO0

5èD https://youtu.be/vpsg-

iAeL3Y

6èA https://youtu.be/jg2Cr3BQU

Zc

 

https://youtu.be/apHDxpX

_g4k

6èB https://youtu.be/CrhqQy734

YM

Equip Guimerà https://youtu.be/FnXlSgFpYBM