5è Duatló Accessible d’Hivern

El Duatló Accessible d’Hivern és una activitat que permet que tots els esportistes

puguin participar sense diferència d’edat, sexe ni capacitat.

La competició es fa en equips formats per dues persones, una amb discapacitat i l’altra sense.

Cada participant realitzarà dues baixades cronometrades esquiant més una carrera atlètica.