Els nostres objectius

 • Col.laborar amb l’escola per complementar la tasca educativa dels alumnes.
 • Crear ponts de confiança entre professionals de l’escola i families.
 • Contactar amb les diferents administracions sempre que sigui necessari.

TASQUES DE L’AFA

Organitzem els serveis de menjador escolar i monitoratge.

Subvencionem activitats complementaries dins l’horari escolar:

  • Activitats relacionades amb l’esport (Hipoteràpia i Vela)
  • Sortides ludiques
  • Sortides relacionades amb els projectes i arees que es treballen a l’escola. (visites a museus, teatre, tallers…..)
  • Colònies i viatge de post obligatòria.

Col.laborem amb l’escola en l’adquisició de material pedagògic, així com en el manteniment i la renovació dels diferents espais escolars. 

Col.laborem en l’acollida de les famílies noves al centre. 

Organitzar, conjuntament amb l’escola la festa de fi de curs per les famílies.