Consell escolar

CONSELL ESCOLAR

  • Representants dels pares i mares: Ramon Morera, Carmen Pérez.
  • Representants del professorat: Judit Fabrellas, Judit Comas, Jaume Salvat, Josep Lluís Sastre, Narcís Masmartí, Margarita Vidal
  • Representant del PAS: Mireia Quintana
  • Representants de l’Ajuntament: Mariona Muñoz
  • Representants de l’alumnat: Elisa Rovira, Quim Mas.

Funcions del Consell Escolar