Ens matriculem a l’escola !!!

HORARI DE SECRETARIA DURANT LA MATRICULACIÓ

Del dijous 21 al dimecres 27 de juny

21 de juny: de 9:30 A 11:30; de 12:30 a 14:00  i de 15:30 a 16:30
22 de juny: de  9:30 a 11:30 i de 15:30 a 16:30
del 25 al 27 de juny: de 9:30 a 11:30 i de 12:30 a 14:00

 

A partir del dimarts 19 de juny podeu passar per l’escola de les 9 a les 16:30h. Us tenim preparada una carpeta amb informació i tots els papers que us demanarem.
 

TANT SI PODEU PASSAR COM NO, LA DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA QUE CAL PORTAR ÉS:

– Fotocòpia i original del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents. Quan no es tingui el carnet de vacunacions s’ha de presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents (article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions). Si l’alumne no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

– Fotocòpia i original del DNI renovat amb l’adreça nova, si no es va poder presentar amb la sol·licitud de  preinscripció.

– Fotocòpia i original de la Targeta Sanitària Individual de l’alumne, si en té.