Una mica d’història

La seva creació va ser acordada a iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona el 22 de novembre de l’any 1921, i s’inaugurà el 5 de novembre de 1923 com una institució pedagògica. Va ser una de les escoles que es van crear a la ciutat de Barcelona “a ple aire”, sensible l’Ajuntament llavors a les condicions de salut dels infants.S’implantaren  els principis pedagògics dels Mètode Decroly, Montessori i Jacques-Dalcroze. El primer concedeix una importància extraordinària a les activitats d’observació a l’aire lliure.

 3images  2índex  3fotosorigens  4images  2fotosorigens

El Sistema Montessori parteix dels principis de llibertat, activitat i individualitat; requereix un ambient agradable i un material específic, se centra primordialment en l’educació del sentits, la lecto-escriptura, la gramàtica, el càlcul mental, els treballs manuals, la música i l’educació física.El darrer dóna molta importància a l’educació estètica, dibuix, música, dansa ja que es construeix sobre tres elements: la música, la coordinació i el moviment.Aquestes tres metodologies: Decroly, Montessori i Jacques-Delacroze eren la base de l’aprenentatge dels infants que hi anaven, i van fer d’aquesta Escola un centre molt diferent a les escoles públiques de l’època: tant per l’entorn com per la metodologia.

     índex   5images   1fotosorigens 1índex