Acollida

Servei d’ acollida i permanència

L’AFA contracta  l’empresa del menjador, Scolarest, per fer el servei d’acollida per a les famílies que ho necessitin. L’horari i el preu són els següents:

-Acollida fixos (de 7:45 a 9 h) ……………………………………….. 35’76 euros/mes

-Acollida esporàdics (de 7’45 a 9 h)……………..…….………..……4’34 euros/dia

-Permanència tarda (de 16.30 a 17)………………………………….17’08 euros/mes

-Permanència esporàdics (de 16.30 a 17)……………………………2’13 euros/dia