Equip humà

CURS 2017-2018

  • Equip docent
  • Equip directiu
Horari d’atenció a les famílies
Directora Núria Lacasa Dilluns, dimarts, dimecres  i divendres de 8,30 a 9,30 h direccio@escolamcinto-poblesec.cat
Cap d’estudis Begoña Sanabria Dimecres de 9 a 10 h capdestudis@escolamcinto-poblesec.cat
Secretària M. Pau Navarro Dimecres de 8,30 a 9,30 h secretaria@escolamcinto-poblesec.cat
  • Tutors/es
Curs Tutor/a Horari d’entrevistes
P3A Sandra Marín
Dijous de 15 a 16 h.
P3B Eva Tauste
Dimarts d’11,30 a 12,30 h.
P4A Irene Quinto  Dilluns d’11,30 a 12,30 h.
 P4B Sílvia Meseguer Dimarts de 15 a 16 h.
P5A Mercé Bautista
Divendres d’11,30 a 12,30 h.
P5B Natàlia Juan / Míriam Pérez
Dimarts d’11,30 a 12,30 h.
1rA Marisa Álvarez
Dilluns de 9,30 a 10,30 h.
1rB Maria Lorente
Dimarts de 9,30 a 10,30 h.
2nA Sílvia Úbeda Dilluns d’11,30 a 12,30 h.
2nB Victoria Fraile
Divendres d’11,30 a 12,30 h.
3rA Roser Pellicer
Divendres de 9,30 a 10,30 h.
3rB Antonia Martín
Divendres de 9,30 a 10,30 h.
4tA Mar Ayala
Dimarts d’11,30 a 12,30 h.
4tB Rosa Teixidó
Dimarts d’11,30 a 12,30 h.
5èA Núria Cervera
Dimecres de 15 a 16 h.
5èB Marta Avi
Dilluns de 9,30 a 10,30 h.
6èA Anna Pérez Dilluns de 15 a 16 h.
6èB Albert Mediavilla
Dimecres de 16 a 17 h.
  • Altre professorat
Montserrat Pau
Coordinadora Educació Infantil
Marisa Álvarez Coordinadora Cicle Inicial
M. Pilar Calle Coordinadora Cicle Mitjà / Educació Religiosa
Albert Mediavilla Coordinador Cicle Superior
Lluís Giner Coordinador d’informàtica / Educació Musical
Bruno Cabanellas Coordinador de riscos / Educació Física
Sílvia Úbeda Coordinadora LIC
Montserrat Morillo Biblioteca / Llengua castellana
Elisabeth Giner
Educació Especial
Xavier Benito Educació Especial
Marta Sevilla / Laura Sanzo
Aula SIEI
Carla López
Educació Musical
Joaquín Sanmartín
Educació Musical
Ana Castell Aula d’Acollida
Anna Alcaide Llengua castellana
Mari Carmen Real
Educació física
Empar Cogollos Llengua anglesa
Xènia Segura
Llengua anglesa
M. Jesús Alarcía
Llengua anglesa
Paula Ferreiro Llengua anglesa
  • Personal no docent

Tècnica d’Educació Infantil: Paula Álvarez de Luna

Educadora social: Eva Rufo

Integrador social: Andrés Lermos

Auxiliar Educació Especial:    Jaume Vendrell

    Eva Rosell

Consergeria: Maribel Montserrat

Administració: Laura Ferruz                         administracio@escolamcinto-poblesec.cat

Horari d’atenció a les famílies:   Matí de 8,45 a 11 h.

En cas que alguna família no es pugui ajustar a aquest horari, preguem demani hora per telèfon preguntant per la Sra. Laura Ferruz.

Traductora: Sana

  • Monitores de menjador

P3 – Mireia Figueras i Laura Sánchez

P4 – Aida García

P5 – Estíbaliz Valiente i Puri Vicario

1r – Teresa Alonso i Ruth García

2n – Pepa Martínez i Merche Segura

3r – Eva Rosell 

4t – Susanna García

5è – Clara Forcada

6è –  Daniela Abendaño

Coordinadora  – María Carmen Gomis 

Horari d’atenció a les famílies : De dilluns a divendres de 8,30h a 10h