Personal de l’escola

CLAUSTRE DE MESTRES curs 2017-18:

És l’òrgan col·legiat del centre amb màximes competències en l’àmbit pedagògic.

 

Equip Directiu :

Director: Sr. Josep Galceran i Compte

Cap d’Estudis: Sra. Leli Delgado i Ruiz

Secretari: Sr. Xavier Combis i Colomer

* Per parlar amb l’Equip Directiu cal demanar cita prèvia. L’horari d’atenció a les famílies és el següent: dilluns de 9:00h a 10:00h, dimarts de 12:00h a 13:30h i divendres de 15:00h a 16:30h.

Per qualsevol qüestió (suggeriments, dubtes, incidències, queixes, etc.), el procés a seguir és primer parlar-ne amb el/la tutor/a i si no s’ha pogut resoldre, demanar cita per parlar amb l’Equip Directiu. Demanem si us plau que es respecti aquest ordre i l’horari d’atenció establert.

 

Educació Infantil:

P3 A: Sra. Gemma Roig i Bitlloch      P3 B: Sra. Marta Batchellí i Vilà

P4 A: Sra. Carme Roca i Pujol           P4 B: Sra. Mª Dolors Martí i Corominas

P5 A: Sra. Paqui Badosa i Ferrer       P5 B: Sra. Nuri Masanas i Camps

Suport: Sra. Susanna Camós i Plana

TEI: Sra. Carme Masmitjà i Estany

*Música a EI: Sr. Aleix Pàgès i Romaní

Psicomotricitat P4-P5: Sr. Xavier Combis i Colomer      

Anglès a P4-P5: Sra. Laura Roca i Colldecarrera

Forma part del cicle a Educació Infantil: Sra. Dolors Verdaguer i Serarols.

 

Cicle Inicial:

1r A: Sra. Eva Bosch i Bach              1r B: Sra. Anna Bosch i Bach

2n A: Sra. Mariona Tarradas i Costa  2nB: Sra. Anna Peracaula i Juanola

2n C: Sra. Núria Vila i Cruells

Formen part del Cicle Inicial: Sra. Laura Roca i Colldecarrera, Sra. Teresa Bleda i Ruiz, Sr. Adur Ugalde Otazua  i Sra. Judith Sancho Pérez.

 

Cicle Mitjà:

3r A: Sra. Anna Garnatxe i Corriols        3r B: Sra. Teresa Micaló i Borrell

3r C: Sra. Tània Murillo i Juanola           

4t A: Sr. Miquel Llorens i Cufí                4t B: Sra. Dolors Feixas i Roura

4t C: Sra. Carmen Vila i Frigola

Forma part del Cicle Mitjà: Sr. Salvador Coll i Comerma, Sra. Fina Martínez Martos, Sra. Leli Delgado Ruiz

 

Cicle Superior:

5è A: Sr. Toni Bentué i Dabau       5è B: Sr. Marius Nadal i Fiol

6è A: Sra. Tina Tarradas i Faja     6è B: Sra. Marta Renart i Ginestera

6è C: Sra. Anna Roura i Ter

Formen part del Cicle Superior: Sra. Nati Sitjà i Rabert, Sr. Marc Fresneda i Pérez, i Sr. Josep Galceran i Compte.

 

Mestres especialistes:

 Educació Física: Sr. Xavier Combis i Colomer (P4, P5, 1r), Sra. Fina Martínez i Martos (3r, 4t i 5è), Sra. Judith Sancho i Pérez (2n) i Sr. Josep Galceran i Compte (6è).

Música: Sr. Adur Ugalde Otazua (1r, 2n, 3r, 5è i 6è), Sr. Miquel Llorens i Cufí (4t), Sr. Aleix Pagès (ed. infantil).

 Llengua Anglesa: Sra. Laura Roca i Colldecarrera (P4, P5, 1r, 2n, 3r B i C),  Sra. Anna Garnatxe i Corriols (3rA), Sra. Dolors Feixas i Roura (4tA i B), Sra. Carmen Vila i Frigola (4tC), Sr. Marius Nadal i Fiol (5è), Sra. Anna Roura i Ter (6è A i C) i Sra. Marta Renart i Ginestera (6èB).

*A CM i CS els tutors amb l’especialitat d’anglès realitzaran l’anglès del seu nivell, tractant així la llengua anglesa de forma integrada com les altres llengües (català i castellà).

 Religió: Sra. Teresa Bleda i Ruiz

 Educació Especial: Sra. Nati Sitjà i Rabert

Audició i Llenguatge: Sra. Dolors Verdaguer i Serarols

Suport a l’Educació Especial (Vetlladora): Sra. Pilar García i Fernández     (pendent de confirmació).

 

Coordinadors de cicle:

Educació Infantil: Sra. Susanna Camós i Plana

Cicle Inicial: Sra. Núria Vila i Cruells

Cicle Mitjà: Sra. Anna Garnatxe i Corriols

Cicle Superior: Sr. Marius Nadal i Fiol

 

Coordinadors:

Coordinador Prevenció de Riscos Laborals: Sr. Miquel Llorens i Cufí

Coordinadora d’Informàtica: Sra. Anna Bosch i Bach

Coordinadora de Llengua i Cohesió Social: Sra. Dolors Verdaguer i Serarols

Coordinador Pla Català d’Esport a l’escola: Sr. Xavier Combis i Colomer

 

Serveis Educatius del Pla de l’Estany:

Psicopedagoga (EAP): Sra. Cesca Escoda

Treballadora Social: Sra. Marta Compte i Bosch

 

Personal d’Administració i Serveis ( PAS ):

Administrativa: Sra. Susanna Juanola i Collell

Conserge: Sr. Narcís Daranas i Surroca (Sr. Joan Martin)

 

Cuina/Menjador:

Cuineres: Sra. Ester Estany i Matamala i Sra. Rosa Ferrers

Encarregat de menjador: Sr. Mateu Butinyà i Sitjà

 

Bibliotecària de l’escola :

Sra. Caterina Serrano i Sagué