L’escola

Característiques del Centre

 L’Escola l’Entorn de Mata – Porqueres és un centre de 2 i 3 línies. El curs 2016-2017 a Primària tenim quatre cursos triplicats: tenim tres primers, tres segons, tres tercers i tres cinquès.. En total l’escola té 22 grups, 6 grups a Ed. Infantil i 16 grups a Ed. Primària.

El curs 2016– 2017 s’inicia amb 463 alumnes.

La plantilla de mestres és de 33 mestres, una tècnica d’Educació Infantil (TEI), una vetlladora i un mestre de música a EI.

L’equip directiu està format per:

Director: Josep Galceran

Cap d’Estudis: Leli Delgado

Secretari: Xavier Combis