Projecte educatiu

L’escola Diputació és una escola pública catalana i com a tal es defineix com a inclusiva, laica i respectuosa amb la pluralitat.

Els principis que orienten i volen ser la base del projecte educatiu de l’escola Diputació són:

  • L’objectiu principal de l’escola ha de ser l’aprenentatge dels alumnes i la millora dels processos educatius i, per tant, qualsevol proposta d’organització i funcionament ha d’anar enfocada a assolir aquest objectiu.
  • Tots formem l’escola (mestres, alumnes, famílies i personal no docent) de manera que tots compartim aquest projecte.
  • Vetllar perquè els alumnes i el personal del centre vinguin a gust a l’escola, perquè la millor manera per desenvolupar amb èxit qualsevol projecte és creant un bon clima de treball i de confiança, on tothom se senti informat, valorat i se’n senti responsable.
  • El treball en equip com a sistema d’organització entre el professorat per millorar l’eficàcia de la gestió i dels processos educatius.

 

Projecte educatiu  (Pendent d’actualitzar els aspectes metodològics)