Plantejament educatiu

L’escola Diputació aposta per ser una escola de qualitat i adaptada als temps presents. Treballem per a una millora de tot l’alumnat, tant pel que fa a nivell d’aprenentatges com a nivell afectiu i social.

Creiem que l’escola és una eina més en l’educació dels nens i nenes, i per això és necessari i imprescindible la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge.

L’objectiu principal de l’escola és que els infants adquireixin les eines necessàries per assolir les competències bàsiques i el seu desenvolupament personal, és a dir, que siguin capaços d’utilitzar els coneixements i les habilitats a la vida quotidiana i formar-los per ser ciutadans crítics i responsables.

 

Prioritats d’actuació de l’escola

  • La competència comunicativa.
  • L’aprenentatge de l’anglès. 
  • L’aprenentatge cooperatiu com una de les metodologies d’aprenentatge dels infants.
  • La competència digital.
  • Eines per situar-se en l’entorn on viu: comprendre, pensar i aplicar.
  • Les competències personals